OM LUSTHUSET

LUSThuset tvingas lämna sin

lokal den sista juni 2019

 

Tusentals timmar av ideellt arbete och närmare en miljon kronor har lagts ned på att skapa Sveriges lyxigaste och största samlingslokal för alla med en normbrytande sexuell eller romantisk livsstil. Nu tvingas föreningen LUSThuset lämna sin lokal den sista juni 2019 efter att ha blivit utsatta för bedrägeri. Ett skrupellös aktiebolag har grundlurat både fastighetsägaren och LUSThuset för att sedan försätta sig i konkurs och gå under jorden. Fastighetsägaren vägrar låta föreningen ta över förstahandskontraktet. Behovet av en utökad diskrimineringslagstiftning som innefattar alla sexuella och romantiska minoriteter är större än någonsin.


Bakgrund
I slutet av juni 2018 svarade föreningen LUSThuset (LH) på en annons på Blocket upplagd av “Aktiebolaget” (AB) som ville hyra ut sin festlokal i andra hand. De hade en gång i tiden drivit en butik i lokalen men hade senare byggt om den till en festlokal där de bland annat själva hade arrangerat rockkonserter. Det senaste året hade de hyrt ut lokalen till en festarrangör som dessvärre hade förstört mycket vilket gjorde att lokalen var i väldigt dåligt skick.


Vid den initiala kontakten via Blocket var LH helt öppna och ärliga med vilken typ av förening LH är och vilken typ av verksamhet som skulle vara i lokalen. Till LHs glädje och förvåning var detta enligt de två styrelsemedlemmarna i aktiebolaget AB inga som helst problem, tvärtom så var de väldigt positivt inställda. De visade sitt hyreskontrakt och ett papper från en välkänd advokatbyrå där det framgick att de fick hyra ut i andra hand så länge det rörde sig om laglig verksamhet och att det enda giltiga skälet Fastighetsägaren kunde uppge för att avsluta deras hyreskontrakt var om byggnaden skulle rivas. Detta har de därefter bekräftat både muntligt och skriftligt ett flertal gånger.

Redan vid första mötet var föreningen väldigt tydliga med att de skulle behöva göra mycket stora investeringar för att anpassa lokalen till deras behov. LH behövde därför vara fullständigt garanterade att de skulle få vara kvar i lokalen i minst tre år för att kunna ha en chans att betala tillbaka deras lån. AB framstod som mycket seriösa och lovade att det inte skulle vara några som helst problem med varken med ombyggnad eller föreningens typ av verksamhet. Hela styrelsen för LH blev övertygade om ABs uppriktighet och kontraktet skrevs på två år och skulle därefter löpa tillsvidare med 12 månaders uppsägning vilket gav LH ett minimum på tre år i lokalen.


Renoveringen började i mitten av juli 2018 och var i det närmaste klar i slutet av oktober samma år. I stort sett allt arbete utom sådant som kräver licens gjordes av volontärer. Totalt kostade hela projektet närmare en miljon kronor varav föreningen lånade lite från banken, en mindre del från enskilda medlemmar samt en större del från föreningens ordförande. Mer än 60% av pengarna gick till bygg- och inredningsmaterial.

Problem
I november 2018 meddelade AB plötsligt att Fastighetsägaren var negativt inställd till uthyrningen men menade att det rörde sig om ett missförstånd och att det inte fanns anledning till oro. Men i december kom besked om att Fastighetsägaren och AB var i en konflikt angående deras hyreskontrakt och att de skulle mötas i Hyresnämnden i mitten av januari.


Några dagar innan tvisten skulle prövas i Hyresnämnden försatte sig dock aktiebolaget AB i konkurs för att undkomma personliga påföljder för de två styrelsemedlemmarna. De gick sedan under jorden och gjort sig helt otillgängliga. Det visade sig att AB varken hade haft tillstånd att hyra ut lokalen i andra hand eller att godkänna anpassning av lokalen.

Lokalen var inte ens klassad som festlokal som AB hade hävdat. AB i sig var ett luftslott utan riktiga tillgångar och borde ha satts i konkurs flera år tidigare. ABs två styrelsemedlemmar har medvetet lurat både Fastighetsägaren och föreningens LHs styrelse med syfte att tjäna pengar.


Vad händer nu?
LH har polisanmält de två styrelsemedlemmarna i aktiebolaget AB för bedrägeri. LH har också tagit hjälp av en advokatfirma som har ställt ett krav till konkursförvaltaren som utreder ABs konkurs. Advokaten menar att AB har brutit mot aktiebolagslagen och kommer att kräva skadestånd av de två styrelsemedlemmarna. Advokaten har även förhandlat med Fastighetsägarens ombud. Förhandlingarna har tagit lång tid men blev äntligen klara i slutet av mars 2019. LH kommer inte få ta över förstahandskontraktet. Fastighetsägaren vill inte ha föreningen LH i lokalen. LH kommer dock få flytta under ordnade former och ska lämna lokalen den 30 juni 2019. LH kommer fortsätta med alla planerade tillställningar till mitten av juni. De två sista veckorna i juni kommer föreningen att försöka sälja så mycket som möjligt av det som har tillförts lokalen.


Till hösten kommer LH försöka hitta någon befintlig lokal att hyra in sig i och fortsätta med åtminstone delar av verksamheten för att fortsätta få in pengar och betala tillbaka de medlemmar som har lånat ut pengar till föreningen. En enskild medlem kommer också att undersöka möjligheterna att köpa lokalen för att kunna hyra ut den till föreningen.


Det har varit många ideella krafter som har jobbat tillsammans för att skapa en fräsch och lyxig lokal, driven av medlemmar, för medlemmar som en samlingspunkt för likasinnade. Enligt föreningens advokat med kunskap i fastighetsrätt har LH gjort allt helt korrekt, de har bara haft en enorm otur som hamnade i klorna på skrupellösa bedragare.

LUSThuset - en förening - ett hus - ett medlemsnummer - en medlemsavgift - många olika arrangemang

 

Så här är föreningen uppbyggd:

Styrelse - fem personer

Lasse, Ulrica, Pia, Adam och Felicia

Utskott för olika arrangemang och aktiviteter

Aktiva medlemmar = volontärer = LUSTcrew

Utskott för arrangemang

 

 

Club Sunset

 

fredagslust

 

House of Femdom

 

LUST

 

Relaxklubben

 

+ nya arrangemang

Utskott för aktiviteter

 

Pridefestival-närvaro

 

Resor

 

Sexualpolitik

 

Studiecirklar

 

Workshops

 

+ andra aktiviteter

 

 

Administrativa utskott

Aktiva medlemmar = volontärer = LUSTcrew

IT och

media

 

Betalsystem

 

App

 

Community

 

Social media

 

Hemsidor

 

Reklam

 

Foto

 

Press

Café & Bar

 

Planering

 

Inköp

 

Skötsel

 

Återvinning

 

Sopor

 

Bemanning

 

 

Fastighets-

skötsel

 

Städning

 

Inne

 

Ute

Volontär-

och medlems-vård

 

Café- och

barcrew

 

Säkerhet och trygghet

 

Försäkring

 

Dungeon Monitorer

 

Medlemsnytt

Vanliga, gäst och guldmedlemmar

Medlemmar som besöker föreningens arrangemang

Copyright 

LUSThuset 2018

Kontakt: info@lusthuset.org

Adress lämnas ut vid anmälan till event